STARTSIDE
www.osteopatien.dk

Velkommen til Osteopatien.dk


Mit navn er Jon Gregers Warzecha Christensen. 

Osteopat DO (M.R.O.DK) og fysioterapeut på Klinik.dk

Filosofi


Min behandlingsmæssige filosofi er baseret på en mekanisk tilgang, som er inspireret og formidlet af Eivind Møller(Osteopat DO) chefbehandler samt medstifter Klinik.dk.

 

Kroppen er én samlet funktionel enhed, bestående af mange funktionelle enheder. En funktionel enhed skal forstås som, en enhed bestående af minimum  to strukturer, der kan  bevæge sig i relation til hinanden, og have en given funktion tilknyttet til denne bevægeevne.​ Et eksempel på dette, er to knogler (et led), men også interaktionen mellem organer, bindevæv, muskler og andre strukturer betragtes som funktionelle enheder. 

Evnen hos den enkelte funktionelle enhed til at imødekomme de aktuelle ydre krafter, er afgørende for om denne kan holde eller ej! Hvis enheden ikke kan imødekomme de ydre krav, vil den blive nedbrudt og gå i stykker. I kroppens sammenhæng er det ensbetydende med skade/smerter i kroppen. 

Der er to basale krav, som skal opfyldes for at en funktionel enhed fungerer i henhold til den optimale funktion; Først skal de pågældende strukturer kunne bevæge sig i relation til hinanden. For det andet skal der være en tilstrækkelig kontrol af bevægeligheden, baseret på muskelstyrke, stabilitet og bagvedliggende mekanismer.

 

Som behandler undersøger/behandler jeg med afsæt i en funktionel tilgang til kroppens aktuelle funktionsniveau niveau, og denne imødekommelse af stillede krav - hvad end det er elitesport, motion, hobby, træning, arbejdsrelateret, fritidsinteresse eller noget helt andet. Mit faglige udgangspunkt for dette, er mine kompetencer indenfor osteopati, fysioterapi og træning samt relevant erfaringen indenfor området.

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept